Hjälper organisationer med register och databaser

Våra produkter och tjänster

Systemutveckling
  • CRM-systemet Aquila för prenumeration, medlemskap eller gåvoinsamling
  • Adressregister Aquilina (enklare system för medlemskap, gåvoinsamling och prenumeration)
  • Epostkampanjprogram med koppling till Aquila
  • SMS-utskicksmodul för utskick av SMS från Aquila/Aquilina
  • Internetmoduler och webbutveckling, Wordpress, Joomla med olika moduler

Vår huvudprodukt Aquila, ett prenumerations-och medlemssystem, med modul för gåvoinsamling, är kundens/ organisations affärskritiska system för all hantering av deras externa kontakter med människor. I centrum finns ett marknadsstödsystem där personer lagras och som bearbetas och hanteras i olika specialmoduler.

Grunden för våra system: Systemutveckling

Under 30 år har vi arbetat med att både skräddarsy och ta fram standardprodukter för organisationer och företags administrativa lösningar av kundkontakter. Baserat på våra komponenter kan vi skräddarsy CRM- och säljsystem för kundens unika behov till en låg kostnad.

En allt viktigare del i en organisations kommunikation med kunder är kontakten via epost och internet. Här har vi tagit fram en program för massutskick av epost, med koppling till kunddatabasen. Utskicken kan därmed personaliseras så att namn, fakturanummer, belopp, OCR-nummer mm. hämtas från databasen och går ut med epostmeddelandet. Här använder vi vårt kampanjutskicksfunktion i Aquila. Eller det marknadsledande verktyget Groupmail, med funktioner för tracking, uppföljning, automatisk avbeställning m.m.

Våra produkter är användarvänliga, snabba och tilltalande, och kräver ett minimum av manuella moment. Vi har bemödat oss om att få systemen work-flow-vänliga, dvs ett minimalt antal steg behövs för att genomföra de steg i processen att registrera en ny prenumerant/medlem/givare, samt det åtagande som läggs upp (Åtagande är den relation där ni åtar er att leverera något till kunden och kunden åtar sig att betala.)