Hjälper organisationer med register och databaser

Tjänster

Vår kompetens: Kundnisch och teknik

Den viktigaste kompetensen vi har är vår erfarenhet av kundområdet: Kontaktdatabaser (CRM), samt prenumerations- och medlemshantering, med dessa många varianter. Denna kompetens är grunden för vår verksamhet. Denna kopplar vi ihop med den tekniska kompetensen för att skapa system eller lösningar som hjälper kunderna att få effektiva och kvalitetsäkra system. I grunden är konsultjänsterna just att para ihop dessa två kompetensområden. Förutom konsulttjänster kring våra produkter Aquila och Aquilina utvecklar vi även kundanpassade lösningar och system.

Den kompetens vi behöver komplettera med (t.ex hårdvara, nätverk mm) köper vi från andra leverantörer eller via konsultnätverk vi är med i. Det kan t.ex gälla uppsättning av Virtuella Servrar (VPS) där vi använder oss av Optinet i Göteborg.

Vi använder oss av Agile-tänkande (Waterfall-modellen) vid utveckling och offererar system till fasta priser om så önskas.

Vår tekniska kompetens omfattar följande verktyg och områden.

Databaser
 • Oracle
 • SQLite
 • MySQL
 • MS SQL
Serverlösningar
 • Windows Server 2016 med Remote Desktop Connection (RDP)
Programmering
 • Aware IM
 • eDeveloper Magic XPA
 • SQL
Internet/programmering
 • Aqare IM
Rapport- och statistikverktyg
 • Crystal Reports
Epost- och SMS-utskick
 • Funktioner för epost i våra produkter Aquila och Aqulina
 • Epostsystem med koppling till databasen i Aquila eller Aquilina
 • SMS-utskickssystem med koppling till databasen i Aquila eller Aquilina

prislista tjänster mms 2013.pdf