Hjälper organisationer med register och databaser

Våra kunder

Vi har specialiserat oss på system för insamlings-, prenumerations-, och medlemshantering. Vi har även system för massutskick av epost (nu även SMS) med koppling till det gemensamma databassystemet.

Våra kunder består av organisationer som har särskilda behov av system för kontaktstöd, administration av massrelationer samt behov av återkommande masspridning av information.

Våra kunder är allt från små föreningar med några hundra medlemmar till riksorganisationer med tiotusentals medlemmar.

Ny kund - 2021

2021 installerade vi Aquila som CRM-system hos Shalom över Israel, för deras behov av utskick av avier, nyhetsbrev, epost i samband med deras hantering av medlemmar, prenumerationer och insamling av gåvor.

Ny funktioner

Aquila med Remote Desktop för fleranvändaruppkoppling

Systemet Aquila kan installeras på Widows Server 2016 med RDP (Remote Desktop).

Det går också att koppla upp flera användare (även samtidigt) med fjärruppkoppling till en vanlig Windows 10 maskin. Hör av er om ni vill ha mer information.

SMS-lösning

Vi implementerar just nu en SMS-gateway så att man direkt från databasen kan skicka SMS till kontaktpersonerna som är upplagda i databasen: t.ex. för att välkomna dem, skicka ut månadens avi, skicka ut inbjudan till något evenemang, eller aktivitet, eller tacka för en inbetalning eller gåva.