Hjälper organisationer med register och databaser

Nyheter

Vi har påbörjat utveckling av ett webb-baserat system för hantering av insamling, prenumeration och medlemshantering.

Version 1 av denna kommer vara en modul för access till Aquila/Aquilina för befintliga kunder så att medlemmar, prenumeranter och givare kan logga in och ändra sin adress, telefon, epost, och se status på avier och betalningar.

Version 1 kommer vara klart för test i slutet av 2023

Version 2 kommer vara en ersättning för Aquilina, med enklar databaslayout, med funktioner för ett åtagande/roll, samt avier, inbetalningar (även via Stripe) samt utskick via brev eller epost.

Version 3 kommer vara en ersättning för Aquila, med fullständig, normaliserade databas enligt Aquilas struktur, men webb-baserat.

Kontakta oss för mer information.