Hjälper organisationer med register och databaser

Internet

I framtiden blir det allt viktigare att på ett decentraliserat sett sköta uppgifter. Detta sker bäst genom Internet.

Internetmodul till Aquila

Prenumeranter och medlemmar kan anmäla sig via internet, och lägga upp namn, adress, telefon mm, samt senare logga in och underhålla detta data, som avbeställa. De kan även se viss annan data, t.ex utskickade fakturor och reskontran.

Hemsidor, CMS-portaler, bloggar

Vi utvecklar hemsidor, bloggar och informationssystem för webben. Dessa gör vi med hjälp av ett s.k. Content Management System (CMS), vilket gör att kunden själv kan uppdatera innehållet med nya sidor, förändra och underhålla befintliga sidor, samt sätta publiceringsdatum så att gamla sidor automatist tas bort från hemsidan.

Teknik

Vårt stora system kräver Windows på klientnivå samt Windows Server eller UNIX på servernivå.

Som databas använder vi MySQL eller Oracle, den senare är världsledande på marknaden för framförallt riktigt tunga databaser.

Utveckling görs med SQL (inbäddat i program och med logik i databasen), samt eDeveloper Magic och Crystal Reports för rapporter.

Som standardlösning för mindre organisationer och mindre tidningar använder vi oss av Wordpress eller Joomla som är PHP-baserat, och med MySQL som databas.

För skräddarsydd webb-utveckling och för våra webb-moduler använder vi Angular med Typescript vilket gör att sidorna i sitt beteende mer liknar vanliga Windows-sidor, browserna hämtar inte hela sidan vid uppdatering, och man kan göra snabbfunktionsanrop så att man inte behöver använda musen så mycket som vid äldre teknik.

Vårt grundverktyg eDeveloper Magic skapar html-sidor med Angular. Detta gör att vi kan snabbt utveckla hemsidor kopplade till databasen och underhållet blir lätt, med tidsramar och budgetramar som håller.