Hjälper organisationer med register och databaser

Aquila, system för insamling, prenumeration eller medlemskap

Aquila är version två av vårt relationsmarknadsföringssystem för organisationer med behov av återkommande utskick, kampanjer, hantering av relationer samt avisering/fakturering och uttag av etiketter och listor.

Vi har också ett mindre system, Aquilina, byggt på samma koncept men för mindre organisationer (t.ex 1000-5000 givare/medlemmar/prenumeranter).

Totalt har vi investerat över 15 arbetsår (25.000 mantimmar) i utvecklingen av nuvarande version (nr 3), baserat på de 30 års erfarenheter som grundarna har av framtagning av databaser för kundhantering och utskick.

Systemet bygger på en avancerad basmodul för kontakthantering, i princip ett nischanpassat sälj- och marknadssystem för organisationer och tidskrifter.

Runt detta finns ett antal moduler/funktioner som man som kund kan välja.

Exempel på moduler är Fundraising (Insamling), Prenumeration, Medlemshantering, Avisering/fakturering, Reskontra med OCR-inläsning, TS-statistik, Kampanjhantering (Brev, epost och Ebrev, etiketter), Postorder, Autogiro, Epost, Ebrev, SQL-sökmotor, Internetaccess, Försäkringar, mm.

Systemet är dynamiskt och parameterstyrt vilket betyder att alla koder och värden kan kunden själv välja och detta styr sedan systemets funktion.

Detta betyder att det inte finns någon gräns för antalet produkter, antal roller eller medlemskap, artiklar och telefonnummer m.m.

  • länkar till dokument om Aquila

Beskrivning av Aquila i PDF-format

Fördelar med Aquila (PDF)

Nya Aquila 3 med RIA