Hjälper organisationer med register och databaser

Våra produkter och tjänster

Systemutveckling
  • CRM-systemet för prenumeration och medlemskap Aquila
  • Adressregister Aquilina
  • Epostkampanjprogram Groupmailer
  • Internetmoduler och webbutveckling, Wordpress, Joomla med olika moduler.

Vår huvudprodukt Aquila, prenumerations-och medlemssystemet, är kundens organisations affärskritiska system för all hantering av deras externa kontakter med människor. I centrum finns ett marknadsstödsystem där personer lagras och som bearbetas och hanteras i olika specialmoduler.

Grunden för våra system: Systemutveckling

Under 30 år har vi arbetat med att både skräddarsy och ta fram standardprodukter för organisationer och företags administrativa lösningar av kundkontakter. Baserat på våra komponenter kan vi skräddarsy CRM- och säljsystem för kundens unika behov till en låg kostnad.

En allt viktigare del i kommunikation med kunder är kontakt via epost och internet. Här har vi tagit fram en program för massutskick av epost, med koppling till kunddatabasen. Utskicken kan därmed personaliseras så att namn, fakturanummer, belopp, OCR-nummer mm. hämtas från databasen och går ut med epostmeddelandet. Här använder vi vårt kampanjutskicksfunktion i Aquila. Eller det marknadsledande verktyget Groupmailer, med funktioner för tracking, uppföljning, automatisk avbeställning m.m.

Våra produkter är användarvänliga, snabba och tilltalande, och kräver ett minimum av manuella moment.